DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ Z D.A.S?

Chcesz być własnym szefem, określać kiedy pracujesz i ile zarabiasz? Praca dla D.A.S. gwarantuje Ci to wszystko. Sam decydujesz o której godzinie rozpoczynasz i kończysz pracę,Twoje zarobki determinuje tylko Twoje zaangażowanie i skuteczność podejmowanych przez Ciebie działań. 

Przed podjęciem pracy w D.A.S. otrzymasz możliwość uczestniczenia w szkoleniach, które zapewnią Ci dostęp do niezbędnej wiedzy, aby dobrze poznać Ubezpieczenia Ochrony Prawnej i umiejętnie oferować je klientom.Rozwój pracowników jest dla nas priorytetem. Wspieramy osoby z potencjałem, które na długo chcą związać swoją przyszłość zawodową z D.A.S.

Oferujemy:

· Skuteczny system szkoleń,

· Jasno określoną ścieżkę kariery,

· Atrakcyjny system prowizyjny,

· Narzędzia wspierające sprzedaż i utrzymanie Klientów.

IDEALNY KANDYDAT

Każde osiągnięcie, każdy sukces opierają się na jasno wytyczonym celu i umiejętnym rozplanowaniu działań w czasie. Ta zasada obowiązuje również kandydatów na Agentów D.A.S.

Najważniejsze cechy, których poszukujemy u kandydatów to:

· Systematyczność,

· Umiejętne planowanie czasu pracy,

· Jasno określone cele,

· Zaangażowanie. 

Ponadto kandydaci na Agentów powinni posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niekaralności. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Dodaj plik z CV (nie większy niż 2MB)

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. prosimy o dopisanie klauzuli o treści: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18A;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@das.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
g) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.