DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ Z D.A.S?

Badania dowodzą, że jednym  z najważniejszych czynników, które motywują do pracy jest dobra atmosfera.  W D.A.S. możemy ją zagwarantować.  Ludzie, którzy  z nami pracują to osoby pozytywnie nastawione, uśmiechnięte i życzliwe.  Wielu spośród naszych pracowników pracuje w D.A.S. niemal od początku jego istnienia, ale jest też sporo nowych osób, które szybko zaaklimatyzowały się w społeczności D.A.S.

Niezależnie od stanowiska każda nowa osoba może liczyć na szkolenia wprowadzające, które pomogą zapoznać się ze specyfiką pracy, ofertą produktową i pozwolą zrozumieć pracę poszczególnych działów.  Na każdym z tych etapów można liczyć na swojego przełożonego oraz dział HR, który pomoże uzyskać odpowiedzi  na nurtujące pytania.

 

Pracownik D.A.S. może otrzymać szereg benefitów na preferencyjnych warunkach w tym między innymi:

 

- kartę Multisport,

- ubezpieczenie na życie,

- ubezpieczenie D.A.S.,

- dofinansowanie okularów i soczewek  korekcyjnych.

IDEALNY KANDYDAT

W zależność od profilu stanowiska od kandydatów oczekujemy innych kompetencji, doświadczenia i wiedzy. Na  stanowiskach kierowniczych niezbędne będzie m.in.  doświadczenie w zarządzaniu zespołem, w sprzedaży poszukiwaną kompetencją jest umiejętność budowania relacji, a np.  w obszarze finansów umiejętności analityczne. 

Są natomiast  kompetencje,  które powinny wyróżniać  wszystkich naszych kandydatów

Zaangażowanie – idealny kandydat to osoba, która zdaje sobie sprawę, że jego działania mają wpływ na funkcjonowanie całej firmy i daje z siebie minimum 100%

Orientacja na cele – szukamy osób, które konsekwentnie dążą do realizacji  powierzonych im zadań indywidualnych i zespołowych 

Otwartość i komunikatywność – poszukujemy osób, które będą umiały pracować w zespole, podchodzących do Klientów z empatią i należytym  szacunkiem,

Proaktywność – kandydat idealny to osoba, która wykazuje inicjatywę, poszukuje  nowych alternatyw i rozwiązań oraz korzystania z nich,

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Dodaj plik z CV (nie większy niż 2MB)

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. prosimy o dopisanie klauzuli o treści: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18A;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@das.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
g) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.